Mise à jour SR-5959HD SR-4040HD VEGA SR-2090HD VEGA 09-07-2016

Mise à jour récepteur

 SR-5959HD
SR-4040HD VEGA
 SR-2090HD VEGA

STARSAT
  Mise à jour StarSat  SR-5959HD SR-4040HD VEGA  SR-2090HD VEGA 
update StarSat  SR-5959HD SR-4040HD VEGA  SR-2090HD VEGA 
Flash StarSat S SR-5959HD SR-4040HD VEGA  SR-2090HD VEGA
SR-5959HD V1.03
SR-4040HD_VEGA V1.06
SR-2090HD_VEGA V1.06

09-07-2016

 update Receiver, StarSat,sr-,HD, nouvelle, Flash Receiver, 2000,8800,HD
mise à jour StarSat gratuit
StarSat SR-5959HD V1.03
SR-4040HD_VEGA V1.06
SR-2090HD_VEGA V1.06
 update Receiver, StarSat SR HD, nouvelle, FlaSh Receiver

Date:

09-07-2016
Share this

Related Posts